• Upute za Bajram u nedjelju, 24.5.2020.


    Es selamu alejkum poštovane džematlije,

    Ramazanski bajram je u nedjelju, 24. 5. 2020. Zbog vanredne situacije koja je još na snazi u Ontariju, nismo u mogućnosti da bajram namaz klanjamo u džamiji. Stoga vam preporučujemo sljedeće: Klanjajte bajram namaz sa svojim porodicama. Može se klanjati pola sata iza izlaska sunca, 6:15, ili kasnije sve do prije podne.
    Onaj ko nema s kim, može klanjati sam za sebe. Prije izlaska sunca, naravno, klanjajte sabah namaz. Nastojte praktikovati sve sunnete za bajramski dan (okupati se, obući najljepšu odjeću, pojesti ili popiti nešto prije klanjanja bajram namaza, učiti tekbire što više od sabaha do bajram namaza itd.). Dva rekata bajram namaza se klanjaju kao i sabahski farzi, npr. Možete zanijjetiti riječime "Nevejtu en usallije lillahi teala salate idil fitri, Allahu ekber".

    Razlika je samo u tome što se na prvom rekatu odmah nakon Subhaneke donesu tri tekbira "Allahu ekber" svaki put podižući ruke kao i prilikom nijjeta i početnog tekbira. Zatim se nastavi sa učenjem Euze, Bismille, Fatihe i sure. Na drugom rekatu se isto donesu tri tekbira NAKON proučene Bismille, Fatihe i sure, te se sa četvrtim tekbirom pregiba, tj. ide na rukuu, i završi kao i svaki drugi namaz sa Ettehijjatu, Salavatima, dovama i selamom na desnu i lijevu stranu.

    Poslije fatihe možete učiti sure po izboru, a ko zna na prvom rekatu El Eala, a na drugom El Gašijeh, ili lakše, Kul-ja ejjuhel kafiruun, te Kul huvAllahu ehad. Poslije selama je lijepo na glas proučiti barem tri puta tekbire "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illAllahu vAllahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd". S time ste završili, jer bajramska hutba nije obavezna. Da nam Allah Dragi ukabuli ramazanski post, sve namaze, teravije, sadekatul-fitr, zekat i ostala davanja, te sva dobra djela, amin.