Bosnian Community

SEDMIČNI PROGRAMI:

Za odrasle: sve one koji su savladali arapsko pismo i poceli uciti u kur’anu:

  • Druženja sa kur’anom, svakog četvrtka iza akšama!
  • PORODIČNE VEČERI, SVAKE SUBOTE IZA JACIJE (7:00 PM)

ZA DJECU: NASTAVA VJERONAUKE/MEKTEB/ I BOSANSKOGA JEZIKA:


  • Porodične večeri, svake subote iza jacije (7:00 pm)
  • Svake nedjelje, od 11 am – 2 pm.
  • Svake subote, 12 am – 1:30 pm.